artykuł nr 46

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Lubawa (zmieniające rozp. nr 69 z dnia 23.09.2021 r. ognisko Sampława)

artykuł nr 47

Rozporządzenie Nr 74 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Lubawa (uchylenie rozp. nr 60 z dnia 03.09.2021 r. ognisko Biała Góra, Rodzone, Rakowice)

artykuł nr 48

Wniosek dla hodowców przed przemieszczeniem świń ze strefy czerwonej

artykuł nr 49

Rozporządzenie Nr 70 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Lubawa (uchylenie rozporządzenia Nr 57 z dnia 27 sierpnia br. ognisko m. Napromek)

artykuł nr 50

Rozporządzenie Nr 69 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Lubawa