artykuł nr 46

Rozporządzenie Nr 1 Wojewody W-M z dnia 11 stycznia 2022 r. ws. poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

artykuł nr 47

Rozporządzenie Nr 95 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w spawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

artykuł nr 48

Rozporządzenie Nr 91 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w spawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

artykuł nr 49

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu iławskiego

artykuł nr 50

Rozporządzenie Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)- ognisko m. Losy, gmina Lubawa, powiat iławski. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa W-M.