artykuł nr 16

Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

ZAWIADOMIENIE KOMISJI w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych (2022/C 355/01)

artykuł nr 17

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.07.2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF)

artykuł nr 18

Spotkanie szkoleniowe: Zasady bioasekuracji w gospodarstwie, ubój zwierząt w gospodarstwie

artykuł nr 19

Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

artykuł nr 20

Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego