główna zawartość
artykuł nr 1

Szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Centrum Edukacji w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul, Olsztyńska17

 

Program szkolenia odpowiadający zakresowi określonemu w załączniku IV rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009:

L.p.

Tematy

Liczba godzin
dydaktycznych

1.

Przepisy prawne z zakresu ochrony zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt.

1

2.

Zachowanie zwierząt, cierpienie zwierząt, przytomność i wrażliwość na bodźce, stres u zwierząt

1

3.

Obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem. Krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia

2

4.

Ogłuszanie zwierząt i ocena skuteczności ogłuszenia

2

5.

Wykrwawianie żywych zwierząt

1

6.

Ubój rytualny

1

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (jeden dzień)

 

Miejsce szkolenia i plan jego realizacji:

Data

Czas re-alizacji
zajęć

Temat zajęć

Ilość
godzin
dydak-tycznych

Wykładowca

Miejsce realizacji
zajęć

10.03.19

(niedziela)

8.00
8.45

Przepisy prawne z zakresu ochrony zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt.

1

lek. wet.
Marta Hinc

Zakład Drobiarski
Lech Drób Sp. z o. o.
ul. Tartaczna 20b,
14-230 Zalewo

8.45
9.30

Zachowanie zwierząt, cierpienie zwierząt, przytomność i wrażliwość na bodźce, stres u zwierząt

1

lek. wet.
Marta Hinc

Zakład Drobiarski
Lech Drób Sp. z o. o.
ul. Tartaczna 20b,
14-230 Zalewo

9.30
11.00

Obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem. Krępowanie zwierząt, pętanie lub podwieszanie żywych zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia.

2

lek. wet.
Marta Hinc

Zakład Drobiarski
Lech Drób Sp. z o. o.
ul. Tartaczna 20b,
14-230 Zalewo

11.10
12.40

Ogłuszanie zwierząt i ocena skuteczności ogłuszenia.

2

lek. wet.
Marta Hinc

Zakład Drobiarski
Lech Drób Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 20b,
14-230 Zalewo

12.55
13.40

Wykrwawianie żywych zwierząt

1

lek. wet.
Marta Hinc

Zakład Drobiarski
Lech Drób Sp. z o. o.
ul. Tartaczna 20b,
14-230 Zalewo

13.40
14.25

Ubój rytualny

1

lek., wet.
Marta Hinc

Zakład Drobiarski
Lech Drób Sp. z o. o.
ul. Tartaczna 20b,
14-230 Zalewo

Lista osób wyznaczonych do prowadzenia szkolenia: lek. wet. Marta Hinc