główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zamówienia / rok 2019

Ogłoszenie o przetargu - wartość zamówienia poniżej 30 000 euro nie podlega rygorom ...

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 10:37

2. Praca

Inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-09-26 12:27

3. Praca

Inspektor weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-09-26 12:24

4. Aktualności

Rozporządzenie w sprawie poszukiwań padłych dzików

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 13:41

5. 2018

Zestawienie zmian funduszu PIW Iława za 2018 r.

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:36

6. 2018

Rachunek zysków i strat PIW Iława za 2018 r.

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:35

7. 2018

Informacja dodatkowa PIW Iława za 2018 r.

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:34

8. 2018

Bilans PIW Iława za 2018 r.

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 12:21

9. Aktualności

Szkolenie z zakresu uśmiercania zwierząt na użytek własny w dniu 03.04.2019 r.

czytaj publikację »

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-21 10:34

10. Szkolenia

Szkolenie z zakresu uśmiercania zwierząt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje, że w dniu 03.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława, odbędzie się szkolenie z zakresu uśmiercania zwierząt na użytek własny, które będzie obejmowało: obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem, krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia, ogłuszanie zwierząt, ocena skuteczności ogłuszenia, pętanie lub podwieszanie żywych zwierząt, wykrwa...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-21 10:33

11. Aktualności

Znakowanie produktów - "Kupuj świadomie"

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 14:00

12. Aktualności

Szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju i uśmierc...

czytaj publikację »

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 10:16

13. Aktualności

Ochrona Danych Osobowych - Klauzula informacyjna dla klientów Inspektoratu

czytaj publikację »

Utworzony: 2018-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 10:11

14. Aktualności

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarsk...

czytaj publikację »

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-03-07 10:04

15. Szkolenia

Szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju i uśmierc...

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul, Olsztyńska17 Program szkolenia odpowiadający zakresowi określonemu w załączniku IV rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009: L.p. Tematy Liczba godzin dydaktycznych 1. Przepisy prawne z zakresu ochrony zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt. 1 2. Zachowanie zwierząt, cierpienie zwierząt, przytomność i wrażliwość na bodźce, stres u zwierząt 1 3. Obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad n...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 14:31

16. Ubój z konieczności

Ubój z konieczności

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 14:17

17. Ogłoszenia dla hodowców

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarsk...

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 14:04

18. Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów Inspektoratu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Dąbrowskiego 11 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo.jpbkonsulting@gmail.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Inspektoratu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochron...

Utworzony: 2018-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 12:58

19. Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława. Możliwe formy kontaktu: telefon 089 648 22 86; e-mail: ilawa.piw@wetgiw.gov.pl; skrytka ePUAP /PIWIlawa/SkrytkaESP. W ...

Utworzony: 2018-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 12:51

20. Do pobrania

Do pobrania

Informacja do badania mięsa Informacja za badanie mleka Rachunek do umowy zlecenia Raport - badanie zwierząt w obrocie Rozliczenie budżetu centralnego dla lekarzy wolnej praktyki EBB AUJ TBC BB RAB na 2012 rok Rozliczenie pomocnika do aujeszky 2012 Zbiorcze zestawienie załącznik bc dla piw - druk Zestawienie na gospodarza załącznik bc dla piw - druk Zestawienie wykonanych czynności Rejestr Podmiotów Paszowych - wniosek o cofnięcie rejestracji Zgłoszenie/wniosek do zamiaru podjęcia działalnoś...

Utworzony: 2012-03-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 12:46