artykuł nr 1

Główny Inspektorat Weterynarii
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

 
tel. 22 623 20 89
fax. 22 623 14 08
 
 

 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7
 
tel. 89 524 14 62, 524 14 50
fax. 89 524 14 77
 
 

 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33
 
tel: 0 800 380 084
 
 

 
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
10–702  Olsztyn, ul. Warszawska 109
 
tel: 89 524 05 07
fax: 89 524 05 78