artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Bartosz Lipigórski - nadzór techniczny
    tel./fax:  89 648 22 86 e-mail: piw@ilawa.piw.gov.pl