artykuł nr 1

Starszy inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

artykuł nr 2

Starszy inspektor weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

artykuł nr 3

Starszy inspektor weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

artykuł nr 4

Referent w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

artykuł nr 5

Specjalista w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych