artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021 POWIATOWEGO LEKARZA...

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421). § 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Trumiejki, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie określa się:
artykuł nr 2

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy, zalecenia dla hodowców gołębi, zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu, dodatkowe zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii
artykuł nr 3

Rozporządzenie Nr 25 Wojewody W-M z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Grodziczno

artykuł nr 4

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku...

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks).
artykuł nr 5

Informacja dla właścicieli drobiu

Załączniki:
Załącznik338 KB