artykuł nr 1

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie z dnia 15-12-2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu iławskiego

artykuł nr 2

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie z dnia 15-12-2020 r. w sprawie zakazu organizowania polowań na terenie powiatu iławskiego

artykuł nr 3

Wniosek dla hodowców przed przemieszczeniem świń ze strefy czerwonej

artykuł nr 4

Rozporządzenie Wojewody ws. postępowania ze zwłokami dzików

artykuł nr 5

Rozporządzenie Wojewody ws. poszukiwań zwłok dzików