artykuł nr 31

Rozporządzenie Nr 91 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w spawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

artykuł nr 32

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu iławskiego

artykuł nr 33

Rozporządzenie Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)- ognisko m. Losy, gmina Lubawa, powiat iławski. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa W-M.

artykuł nr 34

Rozporządzenie Nr 94 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) - ognisko m. Omule, gmina Lubawa, powiat iławski

artykuł nr 35

Rozporządzenie Nr 93 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.