logo bip.gov.pl

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Główne menu / Aktualności
1.

Ochrona Danych Osobowych - Klauzula informacyjna dla klientów Inspektoratu

czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-28 13:15

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja dla osób zainteresowanych przeprowadzaniem ubojów zwierząt na użytek własny

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie, w związku z wejściem w życie z dniem ogłoszenia tj. 14.03.2018r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.03.2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 14 marca 2018 r. poz. 539) informuje, że w myśl art. 11 w/w rozporządzenia „zwierzęta poddawane ubojowi poza rzeźnią do celów określonych w art. 10 lub art. 11 rozporządzenia Nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Nr 1099/2009 potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii”.

    W związku z powyższym informujemy rolników, którzy są zainteresowani samodzielnym ubojem na użytek własny zwierząt we własnym gospodarstwie o konieczności zgłaszania do PIW Iława chęci uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenie może być w formie:

 • telefonicznej pod numerem telefonu 89 6482286 lub 89 6427655,
 • pisemnej na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie 14-200 Iława ul. Dąbrowskiego 11
 • elektronicznej na adres e-mail: ilawa.piw@wetgiw.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu do kontaktu.

Szkolenia będą się odbywać z częstotliwością w zależności od zainteresowania tym zagadnieniem.

O terminie szkolenia zgłaszający będą informowani przez pracowników PIW Iława.

Szkolenia będą odbywały się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie  ul. Dąbrowskiego 11.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Iławie
lek. wet. M. Kalitowska


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-24 14:01

rejestr zmian publikacji »

3.

Ochrona Danych Osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA

czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-28 11:50

rejestr zmian publikacji »

4.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski

czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 18:45

rejestr zmian publikacji »

5.

Pismo GIWz.431-119/2017(1) dot. identyfikacji m.in. świnek wietnamskich


Załączniki: Rozmiar:
673.001 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-09 14:18

rejestr zmian publikacji »

6.

ASF - UWAGA!!! Do hodowców utrzymujących trzodę chlewną

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Pod wskazanym adresem znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF) - m.in. zasady ochrony świń i obowiązki posiadaczy tych zwierząt.


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-16 11:23

rejestr zmian publikacji »

7.

Ogłoszenie


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie przypomina o  NADAL OBOWIĄZUJĄCYM od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 209) w szczególności:

 • odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanym i w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

w/w rozporządzenie obowiązuje do odwołania


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada:
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 19:38

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj